OFERTA ZIMOWA

Ósmego styczna 2006 roku Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek zwrócił sie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z następującym wezwaniem:

W związku z wystąpieniem stanu potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, spowodowanego zalegającym na dachach śniegiem, zwracam się do wszystkich właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu usunięcie śniegu z dachów.

Zgodnie z przepisami art.5 ust. 1 pkt 1 lit. A oraz c i art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r . - Prawo budowlane, na właścicielu (zarządcy) obiektu budowlanego ciąży prawny obowiązek utrzymania obiektu w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowani. Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu z dachów może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej.

O obowiązku tym, ciążącym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, GINB przypomniał 23 stycznia 2006 w specjalnie wydanym na ten temat komunikacie prasowym


ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM (PDF)

W związku z powyższym wezwaniem firma MAGNO Wysokości pragnie zaoferować Państwu swoje usługi w zakresie usuwania zagrożeń związanych z gromadzeniem się śniegu oraz nawisów lodowych.

Nasza oferta jest dedykowana zarówno zarządcom i administratorom nieruchomości mieszkalnych jak i wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych.

Stawka za odśnieżanie jednego metra kwadratowego wynosi od 4.00 PLN. Różnica w cenie zależy od powierzchni dachu, konstrukcji, wysokości murków przeciwpożarowych, warunków wywożenia śniegu itp.

UWAGA!
Polskie normy „śniegowe” PN-80/B-02010 dla miasta Warszawy określają dopuszczalną pokrywę śniegu na dachu jako ok. 0,71kN/m2 (co stanowi ok. 29cm świeżego śniegu).

Średni ciężar 1 m3 śniegu jest bardzo różny w zależności
od warunków pogodowych w jakich nastąpił opad śniegu i może wynosić od 80 do 800 kg/m3. Wartość ta zależna jest, poza czynnikami atmosferycznymi takimi jak temperatura powietrza, temperatura podłoża, prędkość wiatru, wilgotność powietrza, również od czasu zalegania pokrywy śnieżnej. Ciężar ten
średnio wynosi ok. 250 kg/m3.NEWS

10.11.2010
Wisimy na kominach vattenfallu Pruszków. Trochę nas wywiewa, trochę buja.

26.10.2010
Duża sprawa. Renowacja okien Polskiej Agencji Prasowej

14.10.2010
Odstukanie odparzonego tynku z balkonów bud. Topiel 15b. Naprawa odgromnika.

06.09.2010
Drobiazg taki: naprawa dylatacji w budynku Strzelecka 21/25

27.08.2010
Montaż Systemu GNS, wymiana kratek stropodachu - Wspólnota Mieszkaniowa Bukowińska 8 i 12

06.08.2010
Montaż Systemu GNS i mycie okien szczytowych na Duchnickiej 3

14.06.2010
Naprawa elewacji i obróbek blacharskich przy lok. 30 - Lindego 12

14.06.2010
Drobne prace na Wspólnocie Mieszkaniowej - Przytyk 5

07.06.2010
Obluzowana rura spustowa na Wrzecionie 1A

25.05.2010
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „SKARPA”

wcześniej »