SYSTEM Gołąb Nie Siada (GNS)

15% rabatu na montaż Systemu GNS od 01.10 do 01.04! Poza okresem lęgowym!

Mieszkańcy miast codziennie spotykają się z przykrym problemem ptasich zanieczyszczeń i odchodów, które zalegają na podwórzach kamienic,
balkonach i parapetach domów.

Ptaki zgromadzone w systemach miejskich, głównie gołębie, kawki i gawrony, stanowią wysokie zagrożenie dla zdrowia, urządzeń technicznych, przewodów wentylacyjnych, kominów a ptaki gniazdujące
wpływają niekorzystnie na estetykę gzymsów,
elewacji i okien.

Firma MAGNO Wysokości pragnie przedstawić Państwu specjalną ofertę na montaż i konserwację Systemu GNS, uniemożliwiającego gniazdowanie i gromadzenie się ptaków.

Zaznaczamy iż wszelkie czynności związane
z Systemem GNS wykonywane są z zachowaniem zasad etycznych i higienicznych i nie powodują ptakom krzywdy.

W skład proponowanego Systemu GNS wchodzi:


Cena metra bieżącego Systemu GNS z montażem wynosi około 50 PLN.

Zastrzegamy iż cena montażu może ulec zmianie ze względu na specyfikę obiektu i dostępność miejsc przeznaczonych pod montaż.

Ofertę Systemu GNS dedykowana jest w szczególności zarządcom nieruchomości i departamentom administracji przemysłowej.

Ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez ptaki.

Niektóre z groźnych chorób, których źródłem mogą być ptaki.


NEWS

10.11.2010
Wisimy na kominach vattenfallu Pruszków. Trochę nas wywiewa, trochę buja.

26.10.2010
Duża sprawa. Renowacja okien Polskiej Agencji Prasowej

14.10.2010
Odstukanie odparzonego tynku z balkonów bud. Topiel 15b. Naprawa odgromnika.

06.09.2010
Drobiazg taki: naprawa dylatacji w budynku Strzelecka 21/25

27.08.2010
Montaż Systemu GNS, wymiana kratek stropodachu - Wspólnota Mieszkaniowa Bukowińska 8 i 12

06.08.2010
Montaż Systemu GNS i mycie okien szczytowych na Duchnickiej 3

14.06.2010
Naprawa elewacji i obróbek blacharskich przy lok. 30 - Lindego 12

14.06.2010
Drobne prace na Wspólnocie Mieszkaniowej - Przytyk 5

07.06.2010
Obluzowana rura spustowa na Wrzecionie 1A

25.05.2010
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „SKARPA”

wcześniej »